Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona prawa dziedziczenia; prawo testowania; zachowek. P 11/13

Czy art. 991 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;