Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zaliczki alimentacyjnej K 32/06

O stwierdzenie niezgodności art. 2 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w związku z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP;