Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Równoważnik mieszkaniowy dla żołnierzy zawodowych SK 2/05

O stwierdzenie niezgodności art. 39 ust. 2 w części odnoszącej sie do wyrazów "pomocy finansowej" w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, także w brzmieniu nadanym art. 87 ust. 1 ustawy do wyrazów: "oraz" przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 5, art. 64 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;