Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zobowiązanie podatkowe SK 31/04

O stwierdzenie niezgodności art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 2, art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 oraz Konstytucji RP;