Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego K 55/07

O zbadanie zgodności:

- ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 roku o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa z art. 25 ust. 1, 2, 3, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, ponadto z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 roku;

- ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 roku o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa z art. 25 ust. 1, 2, 3, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, ponadto z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 roku;

- ustawy z dnia 5 kwietnia 2006 roku o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa z z art. 25 ust. 1, 2, 3, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, ponadto z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 roku;