Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie przez sąd w postępowaniu w sprawach gospodarczych nieopłaconej apelacji P 1/07

- Czy art. 1302 §  4 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie dotyczącym art. 1302§ 3 tegoż kodeksu, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

- Czy art. 1302 §  4 Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art.78 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;