Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie. P 34/08

Czy art. 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadzony ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych ustaw, która weszła w życie w dniu 31 lipca 2007 roku, jest zgodny z:

- art. 2 Konstytucji RP,

- art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP,

- art. 64 ust. 2 Konstytucji RP,

- art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

- art. 167 ust. 2 Konstytucji RP;