Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zawierania umów przez spółdzielnie mieszkaniowe o przeniesienie własności lokalu. P 17/08

Sprawa połączona z P 16/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 16/08)