Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od środków transportowych SK 7/04

O stwierdzenie niezgodności art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z art. 2 Konstytucji RP;