Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upadłość osoby fizycznej. SK 13/10

O zbadanie zgodności art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej składających wniosek o ogłoszenie upadłości;