Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe w sprawach cywilnych; wysokość opłat. SK 68/13

O zbadanie zgodności art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z:

1) art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,

3) art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,

4) art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;