Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bony paliwowe K 46/01

O zbadanie niezgodności art. 40a, art. 40d ust. 1 i 2, art. 40e ust. 1-4 oraz art. 40f ust. 1-3 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wprowadzonych na podstawie art. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz o ochronie informacji niejawnych z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP;