Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości przyznania wójtowi dodatku specjalnego przez radę gminy na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych K 4/20

Wniosek o zbadanie zgodności art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zakresie, w jakim „pozbawia on Radę Gminy możliwości przyznania Wójtowi dodatku specjalnego (...), kiedy Wójt jest również pracownikiem samorządowym i tym samym przysługuje mu (...) dodatek specjalny” z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.