Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem SK 24/06

Sprawa połączona z SK 49/05 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 24/06)