Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 46/03

O stwierdzenie niezgodności art. 393 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 393 7 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 24 oraz art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45, art. 77 ust. 2 , art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;