Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku rodzinnego P 3/05

Czy art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, uchwalonej przez Sejm RP, jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 71 Konstytucji RP;