Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej. K 2/09

O zbadanie zgodności art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;