Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. SK 45/08

O zbadanie zgodności art. 4798a § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32, art. 45 Konstytucji RP;