Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak definicji pojęcia „względy techniczne” i opodatkowanie nieruchomości nawet wówczas, gdy nie są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej SK 2/20

Skarga konstytucyjna połączona ze sprawą SK 40/19 i rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 40/19.

Wniosek o zbadanie zgodności czy art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z:
a) art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP,

b) art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP,
c) art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 84 Konstytucji RP.