Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Regulamin urzędowania sądów powszechnych; nałożenie na sąd obowiązku zawieszenia postępowania w związku z przedstawieniem Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego. P 29/12

Czy § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek zawieszenia postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym jest zgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;