Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola operacyjna–ograniczenie materiału dołączanego do wniosku o jej zarządzenie przez sąd wyłącznie do tego uzasadniającego potrzebę jej zarządzenia,określenie maksymal. czasu jej trwania; możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o jej zarządzeniu K 32/15

Sprawa połączona z K 41/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 32/15)

Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. 1) art. 19 ust. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie, w jakim wśród podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 3, pomija prokuratora, jak również pomija tegoż prokuratora w zakresie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 15c tego artykułu;
2) art. 9e ust. 19 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej w zakresie, w jakim wśród podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 4, pomija prokuratora, jak również pomija prokuratora w zakresie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 16c tego artykułu;
3) art. 36c ust. 14 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej w zakresie, w jakim wśród podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 2, pomija Prokuratora Generalnego, jak również pomija Prokuratora Generalnego w zakresie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w art. 36d ust. 1c;
4) art. 31 ust. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych w zakresie, w jakim wśród podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu, o którym mowa we ust. 4, pomija prokuratora, jak również pomija tegoż prokuratora w zakresie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 16c tego artykułu;
5) art. 27 ust. 11a ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie, w jakim wśród podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 3, pomija Prokuratora Generalnego, jak również pomija Prokuratora Generalnego w zakresie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 15c tego artykułu;
6) art. 17 ust. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim wśród podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 3, pomija Prokuratora Generalnego, jak również pomija Prokuratora Generalnego w zakresie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 15c tegoż artykułu;
7) art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim pomija możliwość złożenia przez Prokuratora Generalnego zażalenia na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 14c tego artykułu
- z art. 2 Konstytucji RP;
II. 1)
- art. 19 ust. 1 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
- art. 27 ust. 1 a ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
- art. 17 ust. 1 a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- art. 9 e ust. 1 a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
- art. 36 c ust. 1 a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
- art. 31 ust. 1 a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
- art. 31 ust. 1 a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
- w zakresie, w jakim w/w przepisy ograniczają przekazanie właściwemu sądowi materiałów wyłącznie do uzasadniających potrzebę zarządzenia kontroli operacyjnej - z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
2)
- art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
- art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
- art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- art. 9 e ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
- art. 36 c ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
- art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
- art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
w zakresie, w jakim w/w przepisy nie przewidują górnej granicy czasu stosowania kontroli operacyjnej - z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
3)
- art. 19 ust. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
- art. 27 ust. 11 a ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
- art. 17 ust. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- art. 9 e ust. 19 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
- art. 36 c ust. 14 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
- art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
- art. 31 ust. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
- w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują po zakończeniu kontroli operacyjnej i ustaniu zagrożeń dla prowadzonego postępowania doręczenia postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej osobie, wobec której kontrola była stosowana, a w konsekwencji wniesienia przez tę osobę zażalenia na to postanowienie - z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji RP.