Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru. P 29/10

Czy art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku - Prawo celne i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku  w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne są zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;