Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa lustracyjna K 44/02

O stwierdzenie, że art. 1 ustawy z 13 września 2002 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne w części dotyczącej dodanego ust. 3 art. 4 znowelizowanych przepisów nie jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 ust. 1 Konstytucji RP; Sąd Apelacyjny przedstawia pytanie:
1) czy art. 1 ustawy z 13 września 2002 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne w zakresie, w jakim w art. 4 ustawy nowelizowanej dodaje ust. 3 jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 Konstytucji RP;
oraz na wypadek pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie
2) czy art. 2 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy z 13 września 2002 roku jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 Konstytucji RP;