Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia działaczy związkowych P 7/02

Czy art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych jest zgodny z art. 32 Konstytucji RP, statuującym zasadę równości wobec prawa;