Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji. SK 31/10

O zbadanie zgodności przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z przepisem art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2, a także art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, albowiem wyżej wymieniony przepis ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wyłączając możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, pozbawia skarżącego jego konstytucyjnego prawa do sądu; a takie ograniczenie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw nie jest konieczne w demokratycznym państwie dla zachowania bezpieczeństwa lub porządku publicznego;