Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kompetencje organów administracji publicznej U 2/06

O stwierdzenie zgodności § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego z:

1) art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;

2) art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej;