Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, interesu prawnego we wniesieniu skargi oraz bycia stroną w tym postępowaniu SK 121/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 113a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w związku z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 w związku z art. 184 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 w związku z art. 184 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 77 ust 1 i 2 Konstytucji RP, art. 2 w związku z art. 7 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 78 Konstytucji RP.