Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Daniny publiczne SK 78/06

O stwierdzenie niezgodności § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz § 2, § 3, § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych oraz art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny rozumianego w ten sposób, iż stanowi on delegację ustawową dla Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozporządzenia zawierającego przepisy ustanawiające daninę publiczną z art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP;