Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy celnych. U 1/11

O zbadanie zgodności § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin w części zawierającej słowa "Inter Regio" z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej oraz z art. 32 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;