Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona zdrowia - programy zdrowotne K 48/14

Wniosek o zbadanie zgodności:
- art. 48 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 2, art. 68 ust. 2 zdanie 2, art. 87, art. 92 ust. 1 oraz art. 94 Konstytucji RP;
- „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 in vitro" zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 23 marca 2013 roku z art. 2, art. 68 ust. 2 zdanie 2, art. 87 Konstytucji RP oraz z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z jej art. 5 pkt 30.