Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry losowe K 3/04

O stwierdzenie, że ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest:

•  niezgodna w zakresie regulowanym art. 1 pkt 3a - w części odnoszącej się do dodawanego w ustępie 1 punktu 2b oraz pkt 8 skarżonej ustawy - z art. 2, art. 7 oraz art. 213 ust. 1 Konstytucji RP;

•  niezgodna w zakresie regulowanym art. 1 pkt 7 i art. 1 pkt 44 oraz w zakresie dotyczącym braku limitów lokalizacyjnych dla urządzania wideoloterii - z art. 2, art. 7 oraz art. 32 Konstytucji RP;

•  niezgodna w zakresie dopuszczającym do nieograniczonego dostępu nieletnich do gier hazardowych transmitowanych przez środki masowego przekazu (telewizja) - z art. 2, art. 7, art. 48 oraz art. 72 Konstytucji RP;

•  niezgodna w zakresie regulowanym art. 1 pkt 19 w części dotyczącej ust. 2 i ust. 4 w nowelizowanym art. 20 - z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 153 Konstytucji RP;

•  niezgodna w całości - z art. 2 Konstytucji RP;

•  niezgodna w całości - z art. 7 Konstytucji RP;