Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do dokumentów IPN K 31/04

O stwierdzenie, że:

1. art. 30 ust. 1, art 31 ust. 1 i 2 oraz art 33 ust. 1 a także art. 35 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 36 i 43 zdanie pierwsze ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim uniemożliwiają komukolwiek, a zwłaszcza zainteresowanym, w uzyskaniu statusu pokrzywdzonego lub statusu pokrzywdzonego dla zmarłej osoby najbliższej, dostępu do dotyczących go zgromadzonych w zasobie archiwalnym IPN informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą oraz uniemożliwiają właściwą ochronę sądową, są jest niezgodne z art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1, art. 47 oraz art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji RP;

2. art. 43 zdanie drugie w związku z art. 39 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, natomiast art. 39 ust. 2 i 4 jest niezgodny z art. 31 ust. 3 oraz z art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji RP;