Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochodzenie odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. SK 28/09

O zbadanie zgodności art. 45 § 1 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;