Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi nie jest wymagane uprawnienie P 31/06

Czy art. 42 § 1 kodeksu karnego, stanowiący podstawę orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w zakresie, w jakim zezwala na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów do kierowania którymi nie jest konieczne posiadanie uprawnień stwierdzonych przez upoważniony organ (w tym pojazdów "niemechanicznych" np. rowerów) - jest zgodny z art. 31 ust. 1 i ust. 3, art. 52 ust. 1 Konstytucji RP;