Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie obowiązku przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skarg kasacyjnych do - oczywiście uzasadnionych SK 87/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3989 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego „w zakresie, w jakim uniemożliwia stronie merytoryczne rozpoznanie sprawy, ograniczając obowiązek przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej do rozpoznania jedynie do skarg oczywiście uzasadnionych i tym samym dochodzenie odpowiedniego odszkodowania od Skarbu Państwa” z:
a) art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
b) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
c) art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.