Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania. SK 52/12

O zbadanie zgodności art. 408 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 190 ust. 4 w związku z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP;