Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności do pomieszczenia przynależnego SK 24/05

O stwierdzenie zgodności art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w zakresie, w jakim przepis ten uniemożliwia ustanowienie jako pomieszczenia przynależnego do samodzielnego lokalu mieszkalnego miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w podziemiach budynku mieszkalnego z art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;