Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania świadczeń z budżetu państwa sportowcom niepełnosprawnym - zdobywcom medali na igrzyskach paraolimpijskich K 11/07

O zbadanie zgodności art. 23b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej w zakresie, w jakim pomija sportowców niepełnosprawnych, zdobywców medali na igrzyskach paraolimpijskich sprzed 1992 roku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;