Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin składania oświadczeń majątkowych K 8/07

O zbadanie zgodności:

1. art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 26 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

- art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich,

- art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 24h ust. 4 oraz art. 1 pkt 3 tej ustawy wprowadzającego art. 24j ust. 3 do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w części dotyczącej terminów składania oświadczeń, o jakich mowa w tych przepisach

z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 26 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;