Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedawnienie roszczenia SK 14/05

O zbadanie zgodności art. 442 § 1 kodeksu cywilnego z art. 2, art. 35, art. 37, art. 45 i art. 77 Konstytucji RP;