Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Środki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie K 16/06

O stwierdzenie niezgodności art. 1 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 roku, w związku z poz. 95, w rozdziale 75818, w dziale 758, w części 83, w załączniku nr 2 do wspomnianej ustawy, tzn. postanowień przewidujących wydatki budżetu państwa w ramach projektu budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, ujętych jako rezerwa celowa w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, w wysokości 20 000 000 z art. 1, art. 7 w związku z art. 216 ust. 1, art. 25 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Konstytucji RP;