Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek zwrotu wierzycielowi przez komornika sądowego różnicy między opłatą uiszczoną a opłatą tymczasową przewidzianą w ustawie, jeżeli wierzyciel uiścił opłatę w wysokości przewidzianej w przepisach dotychczasowych SK 59/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z:

a) art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
b) art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
c) art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
d) art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
e) art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.