Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość opłat egzekucyjnych. K 1/11

O zbadanie zgodności:

1)art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w związku z art. 767§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie w jakim nie przyznaje komornikowi prawa do środka odwoławczego od postanowienia sądu obniżającego opłatę egzekucyjną z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji RP;

2)art. 49 ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;