Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wynagradzania lekarzy za dyżury SK 7/03

O stwierdzenie niezgodności
I. art. 144 kodeksu pracy w zakresie dyżurów lekarskich, które miały miejsce do 20 maja 1999 roku z art. 31 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP,
II. art. 23 kodeksu pracy w zakresie, w którym nie ma zastosowania do Skarbu Państwa, który był pracodawcą w likwidowanych statio fisci, choć powyższy przepis jest stosowany do osób fizycznych i prawnych, które sprzedały swoje przedsiębiorstwo z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;