Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady sporządzania uzasadnienia zaskarżalnego do sądu postanowienia o umorzeniu dochodzenia. P 2/10

Czy art. 325e § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim dopuszcza możliwość niesporządzenia uzasadnienia zaskarżalnego do sądu postanowienia o umorzeniu dochodzenia jest zgodny z art. 2 w związku z treścią art. 7, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji RP;