Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wywłaszczenie właścicieli nieruchomości budynkowych, które na mocy art. 5 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z 26 października 1945 r. stanowiły w dniu wejścia w życie w/w ustawy samodzielne nieruchomości SK 104/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (art. 54 ust. 1 i ust. 2 według tekstu jednolitego w Dz. U. z 1961 r., nr 18, poz. 94) z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP,
ewentualnie
art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (art. 54 ust. 1 i ust. 2 według tekstu jednolitego w Dz. U. z 1961 r., nr 18, poz. 94) w zakresie w jakim stanowi podstawę do wywłaszczenia właścicieli nieruchomości budynkowych, które na mocy art. 5 dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z dnia 26 października 1945 r. stanowiły w dniu wejścia w życie w/w ustawy samodzielne nieruchomości z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.