Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego K 17/02

O wydanie orzeczenia w sprawie zgodności przepisów ustawy z 6 września 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z: 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego oraz o zmianie innych ustaw z art. 20, art. 32 oraz z art. 2 Konstytucji RP;