Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorząd notarialny - składki SK 15/03

O stwierdzenie niezgodności § 1 i § 2 uchwały nr 26/2002 z dnia 28 grudnia 2002 roku Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie w sprawie składki na potrzeby samorządu notarialnego z art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 47 Konstytucji RP;