Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Znaczenie pojęcia ,,wychowanek” młodzieżowego ośrodka wychowawczego w świetle rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 U 2/23

Wniosek o zbadanie zgodności § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 w zakresie, w jakim „§ 3 wyżej wskazanego rozporządzenia wskazuje, że «wychowankiem» młodzieżowego ośrodka wychowawczego jest osoba nieletnia korzystająca z zakwaterowania w ośrodku”,
z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 87 ust. l, art. 92 ust. I oraz art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.