Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do emerytury pomostowej. K 27/09

O zbadanie zgodności:

1) art.4 pkt.5 w związku z art.3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych z art.32 Konstytucji RP;
2) art.4 pkt.5 w z związku z art.2 pkt.5 w związku z art.21 ust.1 ustawy o emeryturach pomostowych z art.2 Konstytucji RP;
3) art.21 ust.1 w związku z art.2 pkt.5 ustawy o emeryturach pomostowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;
4) art.3 ust.1 i ust.2 ustawy o emeryturach pomostowych i załącznik nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych z art. 32 Konstytucji RP;
5) art.3 ust.3 ustawy o emeryturach pomostowych i załącznik nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych z art. 32 Konstytucji RP;